Algemeen:

Startpagina

Gastenboek

Disclaimer

was ons eerste jaar, het jaar dat het meeste moest gebeuren voor de start van de camping.

Half januari zijn wij verhuisd en de eerste weken met onze woonruimten bezig geweest. Begin februari hebben wij onze kennismaking met de burgemeester en diverse mensen van zijn secretariaat en gemeenteraad gehad en zo rol je met je plannen vanzelf de gemeente binnen. Voor onze koop hadden we al toestemming van de burgemeester voor het starten van een naturistencamping, wat voor ons een eis was.
Van de gemeente hebben wij trouwens alle medewerking gehad bij ons project; zodra je echter buiten die omgeving moest zijn, was het niet altijd even makkelijk en laat de Franse bureaucratie zich gelden...
De plannen werden gemaakt, besproken met de burgmeester, diverse tekeningen gemaakt en zaken besproken en ingediend bij de DDE (departementale commissie). Daar werden zaken afgewezen en moesten aanpassingen worden gedaan. En douchen in een oude varkensstal, dat kan toch niet... daar moest eerst een tekening van worden gemaakt, enz.

Los van de goedkeuring zijn we begonnen met de ontwikkeling van ons terrein, in delen natuurlijk want je kunt niet alles in een keer, en bepaalde zaken (inzichten, ervaringen, etc) moeten groeien. Je moet hierin ook gevoed worden door de ervaringen en ideeën van gasten.

Op advies van de burgemeester kregen we diverse namen van mensen en bedrijven waar we goed zaken mee zouden kunnen doen. Tot en met een architect, die na een aantal gesprekken ongeveer een blanco cheque zou nodig hebben om "ons te helpen" (ja, "lichter te maken").

(klik op een van onderstaande foto's en blader met de cursortoetsen of met de muis op de pijltjes door de vergrote afbeeldingen heen)


We hebben gelukkig nog een bedrijf gevonden dat een zwembad wilde installeren voor we open zouden gaan in juni.


In overleg met de burgemeester zijn we zonder departementale toestemming begonnen en na een kennismakingsfeest met de buurt en de burgemeester en zijn gevolg op 31 mei, hebben wij op 1 juni 2008 onze poorten figuurlijk (want natuurlijk hebben wij geen poorten!) geopend.

Het eerste seizoen was natuurlijk rustig. Je komt van nul en staat nog helemaal niet op de kaart, maar het seizoen was voor ons nieuwkomers niet onaardig.
Zo deden we ervaring op als nieuwbakken campingeigenaren. We hadden natuurlijk wel de nodige kampeerervaring en we wisten wat we wel, maar zeker ook niet wilden doen en hebben.

Tijdens dit eerste seizoen werden allerhande zaken nog ontwikkeld en gebouwd. Er moest nog een hek om het zwembad en een huis om het pompsysteem. Daarnaast lag er nog een stapel grind dat verspreid moest worden rondom het zwembad.


In het begin maakten we veel schetsen, werden op plattegronden met alle water- en elektraleidingen vastgelegd en uiteindelijk resulteerde dat in het najaar in een aanvraag voor camping- en bouwvergunning van zo'n 40 pagina's.


Na het seizoen konden we weer wat groter werk aanpakken, we hadden wat extra ideeën opgedaan. In overleg met onze graver hebben we een grote grondwerker ingeschakeld voor het maken van terassen op het boventerrein.

Zo werd in oktober, nadat onze laatste herfstvakantiegasten weg waren, het boventerrein geëgaliseerd en konden later de randen beplant worden.
Langs de bovenrand kon dan door onze "huisgraver" de geul voor water en elektra worden gegraven. Zo zijn we half november klaar met het terreinwerk.

Domaine Le Portrait 2013